عزیز – گرامی تهران قزوین در حاشیه استان اردبیل

عزیز – گرامی: تهران قزوین در حاشیه استان اردبیل اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری جشن تولد فرهاد دور از چشم شهرزاد!

یکشنبه شب مراسمی جهت سالگرد تولد مصطفی زمانی در یکی از کافه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

جشن تولد فرهاد دور از چشم شهرزاد!

جشن تولد فرهاد دور از چشم شهرزاد!

عبارات مهم : مصطفی زمانی

یکشنبه شب مراسمی جهت سالگرد تولد مصطفی زمانی در یکی از کافه های پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

روز یکشنبه، روز مصطفی زمانی بود. روز آخر سریال شهرزاد؛ روزی که فرهاد توانست قباد را کنار زده و شهرزاد قشنگ را جهت هر لحظه مال خود بداند و البته روز تولد مصطفی زمانی…

جشن تولد فرهاد دور از چشم شهرزاد!

روزی که هواداران و دوستان و دوستداران مصطفی زمانی جهت او جشنی شگفتانه ترتیب داده بودند؛ در کافه رزوود. یکشنبه شب این کافه میزبان شماری از اهالی فرهنگ و هنر و اشخاص آشنا شده است سینمای کشور بود. میهمانانی که هم در میانشان بزرگانی چون فریدون جیرانی و همایون اسعدیان و همایون ارشادی را می توانستی ببینی؛ هم سینماگرانی چون مازیار میری، احسان عبدی پور، علی کریم، فائزه عزیزخانی و مادرش، رامتین لوافی پور را و هم البته جمعی از طرفداران و دوستان و دوستداران مصطفی زمانی را. البته در این میان دختر نوجوانی هم بود که همه را بدجور به یاد فیلم فراری می انداخت. دختر شانزده هفده ساله ای که بلند شده است و از گرگان آمده بود جهت دیدن او که دیدنش آرزویش بود.

در کافه رزوود البته تمام صحبت ها از تولد مصطفی زمانی نبود که هنوز به واقع یک هفته ای به موعد مهم اش مانده و یکشنبه فقط و فقط بهانه ای بود جهت گردآمدن و حرف زدن از این ستاره محبوب. حاضران همزمان با آخر سریال پرطرفدار شهرزاد، مراسم خوش حالی آخر آن کار را نیز به مراسم خوش حالی نشسته بودند.

یکشنبه شب مراسمی جهت سالگرد تولد مصطفی زمانی در یکی از کافه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

در این میان در تبریک ها و تجلیل ها و تشکرها گفته های همایون اسعدیان راجع به مصطفی زمانی جالب و بامزه بود و البته عمیق: در روزگاری که همه سلبریتی ها راجع به همه چیز اظهارنظر می کنند و انگار همه در هر زمینه ای کارشناس شده است اند، مصطفی زمانی از معدود آدم هایی است که اظهارنظر بیهوده نمی کند. این یعنی خیلی حرف در یک جمله. یعنی تجلیل از آدمی که سرش به خودش و کارش است و این کم چیزی نیست. تولدت مبارک مرد کم حرف!

روزنامه شهروند

واژه های کلیدی: مصطفی زمانی | سریال شهرزاد | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog